• Od początku
  • Czytam
  • Okiem reporterki. Arleta Bojke "Władimir Putin. Wywiad, którego nie było..." [RECENZJA]


Okiem reporterki. Arleta Bojke "Władimir Putin. Wywiad, którego nie było..." [RECENZJA]

Pomimo wielu próśb, Władimir Putin nigdy nie zgodził się na wywiad dla polskiej telewizji. Każda kolejna propozycja rozmowy zderzała się z murem argumentów niedających się odeprzeć w żaden sposób. Upływ czasu nie sprawia jednak, że pytania przestają nurtować. Przeciwnie – coraz bardziej determinują do poznania prawdy.

Prawdy, którą Arleta Bojke postanowiła odnaleźć za wszelką cenę. Wywiad z Putinem powstał i choć forma przekazu informacji odbiega zapewne od tej, którą początkowo zakładała autorka, rosyjski prezydent zabrał głos. O jego poglądach, planach, o genezie ostatnich wydarzeń na wschodzie Ukrainy tym razem opowiedziały fakty. A te autorka – korespondentka TVP w Rosji – przedstawiła z prawdziwie dziennikarskim rzemiosłem.

Książka składa się z pytań (które, jak można wnioskować, pierwotnie miały być postawione Putinowi), stanowiących punkt wyjścia reporterskiego opisu sytuacji politycznej Rosji i Ukrainy. Bojke pokazuje operację przejęcia Krymu, genezę konfliktu w Donbasie i – co ważne – ich wpływ na relacje społeczne. "Wywiad…" ma ogromną wartość dokumentalną. Nie podlega żadnej wątpliwości, że jego powstanie jest wynikiem wielu rozmów, rzetelnej oraz – opartej na wiedzy i indywidualnej wrażliwości – obserwacji codzienności.

Obawa o brak próby obiektywnego przedstawienia wydarzeń – w kontekście książki pisanej przez dziennikarkę – nie wydaje się być zasadna. Pojawia się natomiast pytanie, czy skupienie reporterskiej uwagi wyłącznie na tematach trudnych nie będzie determinowało ogólnego spojrzenia na daną społeczność, kulturę, narodowość. I nie wiem czy to wynik umiejętności, czy może efekt doskonałego poznania tamtejszej rzeczywistości przez Bojke – przedstawione w książce wydarzenia w żaden nie manipulują światopoglądem czytelnika. Nie wierzę co prawda, że po przeczytaniu "Wywiadu…" pogląd na temat wydarzeń za wschodnią granicą pozostaną bez zmian, mam jednak pewność, że będzie on wynikiem wniosków wyciągniętych z przedstawionych w książce faktów, a nie sztucznie wywołaną reakcją emocjonalną.

Emilia Klimasara

Już niedługo w Etnosystem.pl przeczytacie wywiad Emilii Klimasary z Arletą Bojke,
przeprowadzony niedługo po premierze książki "Wywiad, którego nie było..."!

Arleta Bojke "Władimir Putin. Wywiad, którego nie było", Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 10. lutego 2017

fot. Jarosław Florek dla Etnosystem.pl