Rozlicz PIT 2017 w Kościanie

W Urzędzie Skarbowym w Kościanie roczne zeznania podatkowe  składają mieszkańcy miasta oraz oraz gmin Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel, którzy mają obowiązek rozliczenia PIT z tytułu dochodów uzyskanych w roku podatkowym 

Miejsce złożenia  PIT według właściwości urzędu skarbowego

Mieszkańcy Kościana i okolicznych gmin składają PITY w Urzędzie Skarbowym w Kościanie zgodnie z obowiązującą zasadą o właściwości urzędu według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia roku podatkowego. Dla rozliczenia podatkowego nie jest brane pod uwagę miejsce zameldowania osoby fizycznej, lecz miejsce zamieszkania.

Podatnik, który jest  zameldowany w Kościanie, ale tam nie zamieszkuje, powinien rozliczyć PITY w urzędzie skarbowym obejmującym swoim zasięgiem miejscowość, w której przebywał 31 grudnia.

Adres zamieszkania należy wpisać  w odpowiednich rubrykach formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 , składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zmiany adresu zamieszkania w ciągu roku nie są wymagane odrębne zgłoszenia.

Małżonkowie, którzy mieszkają w różnych odległych od siebie miejscowościach, mogą składać PITY indywidualnie lub wspólnie. W przypadku rozliczeń  indywidualnych, każdy z nich składa zeznanie zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. Jeśli  małżonkowie rozliczają się wspólnie, mogą wybrać urząd właściwy dla jednego z nich.

Osoby, które wyjechały  w trakcie roku podatkowego za granicę, składają deklarację roczną do urzędu, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Łatwy sposób rozliczenia PIT

Osoby fizyczne składające deklaracje podatkowe PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 i wymagane do nich załączniki w Urzędzie Skarbowym w Kościanie mają możliwość wyboru formy tradycyjnej - bezpośrednio lub przez pocztę dostarczenie wypełnionych formularzy papierowych  lub rozliczenie PIT online.

Sporządzenia zeznania podatkowego PIT 2017 jest  proste dla kazdego podatnika, który ,  korzysta z dostepnego w internecie programu PITax.pl Łatwe podatki. Program jest łatwy w obsłudze, intuicyjny, nie wymaga posiadania wiedzy podatkowej ani informatycznej. Zadaje proste pytania, a następnie wypełnia odpowiednie formularze PIT oraz załączniki do nich. Wykonuje wszystkie obliczenia dzięki czemu unikniemy pomyłek zarówno na etapie sumowania przychodów, dokonywania odliczeń i obliczania należnego podatku. PITax.pl Łatwe podatki zapewnia poprawne i optymalne rozliczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami. Nie musimy poświęcać czasu na wertowanie zawiłych i często niejednoznacznych przepisów podatkowych i ich interpretacji. Program pit  pozwala  rozliczyć pit  indywidualnie oraz  wspólne z małżonkiem lub z dzieckiem jako osoba samotna.

PITax.pl Łatwe podatki pomoże w złozeniu wniosku o przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego- udostępnia listę OPP i obliczy kwotę ( z właściwym zaokrągleniem) do przekazania. Podatnicy, którzy składają zeznania roczne w Kościanie, mogą wybrać organizację działającą lokalnie i podarować jej 1% swojego podatku.

Rozliczenie pit online przez PITax.pl Łatwe podatki możemy wykonać  w kazdym czasie we wszystkie dni tygodnia i zajmie nam to zaledwie kilka/kilkanascie minut. Możemy też na każdym etapie zapisać wypełnianą deklarację i wrócić do niej w dogodnej chwili.

Gotowe formularze podatkowe można wydrukować lub przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego w Kościanie  przez system e-Deklaracje, z którym jest kompatybilny PITax.pl Łatwe podatki. Zeznania podatkowe muszą być podpisane. Deklaracje składane przez osoby fizyczne ( PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39) wysyłane przez internet podpisuje się  elektronicznie zestawem danych autoryzujących (identyfikator NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kwota przychodu podana w  deklaracji złożonej rok wcześniej lub 0, gdy nie składaliśmy pit). Prawidłowo wypełnione i podpisane zeznanie uzyska w systemie e-Deklaracje statusu “200”.  Wówczas możemy pobrać UPO - urzędowe poświadczenie odbioru naszego pita przez urząd skarbowy online. UPO jest równoważne z innymi dowodami złożenia PIT i należy je przechowywać przez okres 5 lat. Przez ten okres będzie też dostępne w systemie e-Deklaracje.

Inne możliwości złożenia PIT

Wysyłka pit elektronicznie może być dokonana tylko przez system e-Deklaracje. Nie możemy przesłać deklaracji PIT poczta mailową na adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kościanie.

 

Możliwe jest natomiast wysłanie pocztą zwykłą lub przez firmę kurierską na adres:

Urząd Skarbowy

  1. Młyńska 5

64-000 Kościan

Dokumenty wysłane listem poleconym przez pocztę lub urząd konsularny z zagranicy mogą dotrzeć do Urzędu Skarbowego w Kościanie nawet po terminie, ale liczy się data nadania. Natomiast w przypadku przesyłki kurierskiej powinna być dostarczona przed upływem terminu obowiązującego dla danej deklaracji

Podatnik może też dostarczyć dokumenty bezpośrednio do Urzędu Skarbowego w Kościanie - osobiście lub  przez upoważnioną przez niego osobę.

Daty zeznań PIT

Deklaracje podatkowe składane są w roku następnym po  po roku podatkowym. w terminach określonych przez ustawodawcę, Niezależnie od sposobu dostarczenia obowiązują w 2017 roku następujące terminy:

 

  • PIT- 28 do 31 stycznia
  • PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 do 2 maja (termin 2 maja w 2017 roku jest pierwszym dniem roboczym po ostatnim dniu kwietnia, jaki jest określony dla tych deklaracji przez ustawodawcę).

 

Złożenie zeznania podatkowego po terminie zagrożone jest konsekwencjami karno skarbowymi, jako uchylenie  się przed obowiązkiem podatkowym, pod który podlega podatnik.. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy w Kościanie może nałożyć na podatnika karę pieniężną zgodnie z zapisami w kodeksie karno skarbowym. Przestrzeganie ustawowych terminów uchroni przed karą.

fot. materiały nadesłane, artykuł zewnętrzny

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. Zgoda Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Etnosystem.pl Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody kliknij „Zamknij”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych do śledzenia statystyk Google Analytics czy wyświetlania Ci dedykowanych reklam.
Więcej informacji Przejdź do serwisu Zamknij